Kdo jsme

Jsme

…skupina lidí, kteří se pravidelně schází, abychom budovali a prohlubovali přátelství, byli si navzájem podporou v našich životních situacích a společně poznávali Boha. 

…otevřená skupina pro každého, ať už má nebo nemá zkušenosti s křesťanstvím. Snažíme se, aby všechno, co děláme, bylo srozumitelné pro všechny.

…součástí Slezské církve evangelické a.v. 

Jako komunitní centrum pořádáme Kluby pro mladé, Babykluby, Relax víkendy a různé aktivity jako grilovačky, filmové přespávačky, výlety.

 

Proč název KOMPAS?

Kompas je zařízení, které pomáhá určovat světové strany. Jeho červená střelka vždy směřuje na sever. Stejně tak chceme my jako skupina směřovat ke Kristu. Věříme, že stejně jako kompas vždy směřuje a ukazuje cestu, i Bůh nás vede skrze Bibli a Ducha Svatého a díky němu můžeme nacházet ten správný směr na cestě života.

Slovo kompas vzniklo složením dvou latinských výrazů “com” = spolu a passus = krok.

Jako církev toužíme jít společnou cestou k tomu, abychom mohli lépe poznat Krista, oslavit ho v našich životech a oslovit pro Krista i lidi kolem nás.

 

Boží láska ve mně, v mé komunitě a v mém sousedství

Tato věta je vyjádřením naší vize!

1. Boží láska ve mně – chceme jako jednotlivci poznávat Boha a budovat přátelství s Ním v našem každodenním životě.

2. Boží láska v mé komunitě – chceme být skupinou lidí, které spojují skutečně láskyplné vztahy, kteří se zajímají se jeden o druhého, povzbuzují se, pomáhají si a jsou jeden druhému oporou.

3. Boží láska v mém sousedství – chceme praktickým způsobem projevovat lásku lidem kolem sebe. Chceme být skupinou lidí, která je otevřená pro každého a kde je každý vítán a přijímán. Chceme, aby lidé v Porubě měli možnost poznat Boha, jeho odpouštění a lásku.