Večery chval

Na večerech modliteb a chval chceme společně chválit Boha, modlit se za sebe a za naše město, poznávat Boha skrze studium Bible a mluvit o tom, co Pán Bůh dělá v našich životech.

Večery modliteb a chval se konají cca jednou měsíčně.

Terním a místo dalšího setkání se dozvíte u kontaktní osoby: Marek Říman / tel: 732 252 354